Sömnbrist ökar risken att drabbas av förkylning

Foto av författare
Skriven av:
Anna Jonsson
Uppdaterad senast:

Forskning har visat på att sömnbrist ökar risken att drabbas av förkylning och andra infektioner. När du sover varvar kroppen ner, blodtrycket sjunker och pulsen och kroppstemperaturen går ner. Hjärnans aktivitet minskar och minnes lagras och nya intryck bearbetas. När du sover aktiveras kroppens immunsystem och viktiga hormoner bildas. Vårt immunsystem hjälper kroppen att hålla virus och infektioner borta och det är därför sömnbrist ökar risken att drabbas av förkylning.

Sömnbrist påverkar hälsan

Sömn är någonting som alltid har ansetts viktigt för hälsan. Förr märktes det genom att personen som sovit för lite inte kunde prestera på topp. På den tiden hade vi oftast fysiska yrken så att kunna prestera fysiskt var avgörande.

På senare år har det dykt upp en massa forskning som visat på hur stor inverkan sömnen faktiskt har. Samtidigt är sömn något som en stor del av befolkningen får för lite av. För många är det också så att de har problem att somna in och när de väl somnat sover de inte så bra som de hade kunnat.

Oavsett orsaken till för lite sömn så är det något som kommer påverka din hälsa negativt. En färsk studie visar att sömnbrist ökar risken att bli mycket mer mottagliga mot virus och andra sjukdomar.

Försök hur sömn påverkar vår mottaglighet mot virus

Upplägget var enligt följande:
Totalt deltog 164 män och kvinnor i studien mellan 18-55 år. Deltagarna utrustades med en aktivitetsmätare som mätte deras sömn. Tester togs på slemhinnan i näsan, dels för att försäkra sig om att försökspersonerna inte redan var immuna mot förkylningsviruset man skulle utsättas för och dels att man inte hade någon annan förkylning som var på gång.

sömnbrist ökar risken att drabbas av förkylning

Alla deltagare utsattes sedan för ett rhinovirus (vanligt förkylningsvirus) samtidigt som man checkade in på det hotell där studien skulle genomföras. Där fick deltagarna leva isolerade under sex dagar för att undvika att de skulle utsättas för någonting annat utöver viruset.

Fem nätter på hotell efter att ha blivit utsatt för förkylningsvirus

Försök hur sömnbrist påverkar vår känslighet mot virus

Under dagarna som försöket pågick mätte man hur mycket deltagarna sov varje natt. Varje deltagare fick skriva ner hur mycket de sovit, när de gick och la sig samt när de gick upp på dagarna. Varje deltagare valde själva hur mycket man ville sova.

Sömnbrist gör dig mer mottaglig mot virus

Av de 164 som deltog i studien var det 124 som blev infekterade av viruset. Av dessa var det dock endast 48 som utvecklade objektiva symptom. Så även om någon skulle droppa ett virus i näsan på dig är det alltså inte garanterat att du kommer bli sjuk av det.

Det intressanta som denna studien visade var dock hur stor risken var att råka ut för en förkylning relaterat till hur mycket försökspersonerna sov per natt. Resultatet kan du se i bilden nedan. Bilden visar relationen mellan sömntid och risken att bli sjuk från viruset efter att man justerat för ett antal andra faktorer som man sedan tidigare vet påverkar risken att åka på en förkylning.

sömnbrist ökar risken att drabbas av förkylning - tabell

Som du ser i diagrammet var det stor skillnad mellan personerna beroende på hur mycket de sov varje natt. Av de som sov över sju timmar per natt var risken drygt 15 procent medan risken för de som sov mindre än fem timmar var omkring 45 procent. Risken var alltså tre gånger så hög för de som sov minst relativt till de som sov mest.

Summering av studien kring sömnbrist och mottaglighet av virus

Studien visar tydligt på att det är av yttersta vikt att försöka få tillräckligt med sömn varje natt. Att få vara frisk är en viktig del för att kunna jobba, träna och njuta av livet.

En vuxen människa behöver någonstans mellan sex och nio timmar sömn per natt. Förutom att du blir mer mottaglig mot virus kan även sömnbrist leda till koncentrationssvårigheter, svårigheter att komma ihåg saker och känslosvängningar där du lättare blir arg, ledsen och irriterad.

Lika viktigt är det att försöka sova regelbundet. Skift- eller nattarbete där personer ofta får lägga sig och försöka sova helt olika tider på dygnet är också förknippade med negativa effekter. Läs gärna vår artikel ”5 myter om sömn” för att läsa mer om vikten av sömn.

Om du lider av sömnproblem kan tyngdtäcke vara något att testa. Läs vår artikel om tyngdtäcke.

Fler läsvärda artiklar

Tips för mer läsning:
1177 om sömn och sömnsvårigheter
1177 om Covid-19
Sovgottnu.se – 11 tips för bättre sömn

Foto av författare
Om författaren
Anna Jonsson
Anna är utbildad arbetsterapeut med många års erfarenhet från vården. Har arbetet som förskrivare av tyngdtäcken åt Regioner. Skriver artiklar åt Sovgottnu.se

Lämna en kommentar